الفاكهة والخضروات مخزن

موز،پرتقال خونی،سیب زرد - میوه بسته بندی

الدعوة لتسعير

این بسته شامل:

موز

سیب زرد

چاقو

دستمال

 

برای تغییر بسته و کم و زیاد کردن آن،تماس بگیرید

این بسته بندی ها ویژه مراسم و مجالس شما مشتریان عزیر می باشد

قابل توجه مشتریان عزیر:

در صورت اضافه ماندن میوه ها ،قابل بازگشت می باشد.

المنتجات ذات الصلة